partners till sexberoende

Avsnitt 1: Sexberoendepodden. Hur Det Hela Började

Året var 2000. DBK Sveriges blivande grundare Erik Sundby hade just avslöjats med sitt sexberoende i pressen och upptäckte i samband med detta att det fanns ingen hjälp i Sverige - än mindre för hans partner Ewa Bystedt. Deras separata resor i tillfrisknande och läkning - samt deras resa som par - ligger till grund för de principer för par som finns i DBK Sveriges s.k. “Par-process”.

https://soundcloud.com/user-148947036

http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:670137635/sounds.rss

Artikelserie för partners: Analysera styrkan i ditt förhållande

Del 3: Analysera styrkan i ditt förhållande

I den här delen av vår artikelserie för par kommer vi att förklara hur man kan göra för att granska sin relation och bestämma sig för hur man vill att framtiden för den ska gestalta sig. 

Först efter det att de sexuella hemligheterna och lögnerna har lagts på bordet i samband med det vi kallar för ett "terapeutisk avslöjande" (se del 2 i denna artikelserie: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden) och paret har börjat arbeta med sina egna program för tillfrisknande eller läkning kan man som par börja titta på och arbeta med sin relation. Man kan gemensamt bestämma sig för hur man vill ha det i framtiden. På DBK Sverige är detta en viktig del av det vi kallar för ”par-processen”.

 När sexberoende eller porrberoende upptäcks i en par-relation har det en förödande effekt på själva kärnan. Eftersom stora delar av den gamla relationen byggde på lögner och hemligheter måste den dö och begravas. Däremot kan man bestämma sig för att arbeta med att bygga upp en ny relation om delar av själva kärnan finns kvar. 

 Även om varje par har sitt eget sätt att kommunicera och arbeta igenom saker tror vi påDBK Sverige att det finns framför allt fyra komponenter i par-relationer som man behöver ha i åtanke när man ska fundera igenom sin relations framtid. Genom att fundera på varje komponent kan ni som par få en tydligare uppfattning om hur ert förhållande är uppbyggt - vad era styrkor var före avslöjandet och vad era styrkor är nu. Här följer några frågor som ni kan använda för att komma igång och analysera styrkan i er relation:  

 Samhörighet/Samstämmighet

Hur kommunicerar ni med varandra?

Vad händer när ni har olika synpunkter eller åsikter?

Har ni olika intressen? Saker ni gör på fritiden? Hobbys? 

Har ni liknande värderingar om hur man lever livet?

Vilka personliga mål har ni?

Hur skulle ni beskriva era olika personligheter?

 Intimitet

Uttrycker du känslor på samma sätt som din partner?

Är du i kontakt med din partners känsloliv?

Skulle du säga att du är på samma våglängd som din partner?

Hur ofta delar du dina tankar och idéer med din partner?

Hur visar du tillgivenhet med din partner fysiskt?

Hur mycket tid tillbringar ni tillsammans för att ha kul?

Har du liknande intressen eller passioner t.ex. när det gäller politik, religion, miljövård, välgörenhetsarbete, mm?

 Livsstil 

Hur nöjd var du när det gäller följande områden innan sexberoendet upptäcktes i ert förhållande:

 

·      När det gäller hemmet

·      När det gäller föräldraskap

·      När det gäller vänner

·      När det gäller hobbys och olika sätt att fördriva tiden 

·      När det gäller svärföräldrar

·      När det gäller pengar och arbete

 Kommunikation

Hur känns det för dig att informera och uppdatera din partner om vad som pågår på en daglig basis? t ex Om vilken tid du kommer hem; om du ska åka och handla på hemvägen; om ditt möte har ställts in, etc.

Hur bekväm är du med att ta tid för en pratstund? t ex allmänt prat om hur din dag har varit; eller om nyheterna; eller om vad grannarna hittat på...

Hur känns det för dig att ha mer djupare samtal med din partner? t.ex att dela med dig av dina personliga tankar och känslor om dig själv och hur du har det i ditt liv.

Hur bekväm är du med att dela med dig om intima detaljer med din partner? Kan du tillåta dig att vara sårbar genom att dela djupt personliga tankar, känslor och tidigare smärtsamma händelser eller upplevelser? 

Hur bekväm är du i konflikter? Kan ni som par diskutera meningsskiljaktighet (stora och små) på ett hälsosamt och respektfullt sätt? 

 Var och en av dessa komponenter är viktiga för att par skall trivas i förhållandet. På DBK Sverige kan ni som par undersöka och fokusera på var och en av dessa komponenter närmare och i en trygg miljö.

 Nästa artikel eller del 4 i vår artikelserie för par kommer att handla om beslutet att stanna kvar eller lämna relationen. 

Vi kommer att visa hur vi på DBK vägleder par att fatta beslutet att antingen stanna i relationen eller komma till insikt att det är dags att avsluta relationen. Vi kommer även att ge vägledning om hur man avslutar på ett bra sätt och hur man informerar barn och familj om dettaj beslut.