Behandling för sexberoende

Sexberoende kan beskrivas som sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden. Dessa beteenden ger ofta upphov till stress, ångest och oro samt förhindrar den beroende att leva ett tillfredsställande liv.

 
nicolas-ladino-silva-269555-unsplash.jpg

Sexberoendets karaktär

Människor som lider av sexberoende har förlorat sin förmåga att välja om de ska engagera sig i specifika sexuella aktiviteter eller om de ska låta bli. Även om detta inte ursäktar deras beteende så visar det på ett tydligt sätt beroendets natur. De som mår dåligt eller känner obehag på grund av sina sexuella aktiviteter, på internet eller i livet, kan få hjälp genom att söka rådgivning hos de professionella behandlare som arbetar med sexberoende på DBK.


En sexberoende person utvecklar en ohälsosam eller destruktiv relation till de specifika sexuella aktiviteter han eller hon ägnar sig åt. Att ägna sig åt dessa aktiviteter sker på bekostnad av sin egen självkänsla. Samvete, värderingar, relationer och socialt sammanhang kommer till skada. Man är huvudsakligen upptagen med sexuellt spänningssökande, sexuell njutning och sexuella kickar – vilket har lite eller inget alls att göra med vem man har sex med. För en del krävs ingen relation alls till verkliga människor.

Obalans i hjärnans belöningssystem

freestocks-org-526357-unsplash.jpg

Som alla beroenden orsakar sexberoende en obalans i hjärnans belöningssystem. Den som är sexberoende sexualiserar olika känslor på ett ohälsosamt sätt och kan till exempel få sexuella impulser vid rädsla, smärta, ilska, skam- eller skuldkänslor. Den sexberoende utvecklar ett självskadebeteende. Det som till en början kanske kändes lustfyllt, spännande och skönt sker efter hand på ett tvångsmässigt sätt.

Hur vet jag om jag är sexberoende?

nik-shuliahin-251237-unsplash.jpg

Det som kännetecknar allt missbruk eller beroende, inklusive sexberoende, är om det man gör orsakar eller underblåser problem och att man trots det fortsätter med det. Om de sexuella aktiviteterna ger negativa konsekvenser vad det gäller relationer med andra människor, arbete eller skolgång, vad det gäller hälsan (fysisk hälsa så väl som känslomässig hälsa), i dina förhållanden med nära och kära och vad det gäller din status i samhällslivet och du fortsätter med dina sexuella aktiviteter ändå – då har du sannolikt problem.
Du vet att du är sexberoende om du gör saker sexuellt som går emot dina underliggande värderingar och det du tror på eller om du använder mer tid, mer fokus och mer energi på dina sexuella aktiviteter eller tankar än vad du egentligen vill. Män och kvinnor som är sexberoende kan ofta säga till sig själva; ”Det här är sista gången jag ska …….. ”. Trots det drivs de så småningom till att återvända till samma sexuella situationer som tidigare.
För människor som är sexberoende är det omöjligt att åta sig att sluta med eller förändra en viss sexuell aktivitet under någon längre tid – även om man lovar sig själv och andra att göra det. De flesta sexberoende har också problem med äkta intimitet. De beskriver hur de får känslor av en överväldigande intensitet eller spänning allteftersom de närmar sig möjligheten att få ägna sig åt sin speciella sexuella aktivitet och beskriver denna intensitet som ”att vara i bubblan” eller ”som att vara i trance”.

Bedömningssamtal

Efter ett första kontakt per telefon eller via e-post får du/ni komma på ett bedömningssamtal. Om du har en partner rekommenderar vi att din partner följer med på bedömningssamtalet. Partnern får då träffa en anhörigterapeut för ett eget samtal under tiden bedömningen pågår. Bedömningssamtalet är ett verktyg vi använder för att se om man visar symptom på sexberoende. Om vi kan fastställa sexberoende rekommenderar vi behandling utifrån den sexberoendes situation. Kommer ni första gången som par handlar det även om att inventera de problem som finns i relationen på grund av ett eventuellt sexberoende. Ofta kombinerar vi parsamtal och bedömningssamtal. Som partner eller anhörig till en person med sexberoende befinner man sig ofta i en känslomässigt pressad situation. Till dig som är partner eller anhörig erbjuder vi stöd i den aktuella situationen, information om vad ett sexberoende innebär och krishantering, antingen individuellt eller i grupp.

Observera att bedömningssamtal är en tjänst vi erbjuder allmänheten och ingenting som på något sätt är bindande, även om c:a 75 % av de som gör bedömning får förslag att påbörja behandling.

I vår öppenvård på DBK använder vi ett behandlingsprogram som är standardiserat för behandling av sexberoende över hela världen. Man kan gå i behandling på DBK och det är ungefär samma behandlingsprogram som finns i de flesta länder. Programmet har utvecklats under c:a 40 års tid och är evidensbaserat. 

Öppenvård för sexberoende 

Öppenvårdsprogrammet innebär att man går i en behandlingsgrupp varje vecka. Vi har behandlingsgrupper på eftermiddags- eller kvällstid. Träffarna sker vanligtvis en gång per vecka och pågår i tre timmar vid varje tillfälle. Själva programmet tar i genomsnitt runt ett år att arbeta sig igenom men behandlingstiden varierar en hel del från patient till patient. Behandlingen utgår från uppgifter man gör hemma för att sedan komma till sin grupp på kliniken och redovisa dessa. Programmet är uppdelat i tre faser samt eftervård.

 

Fas 1
Denna fas handlar först och främst om att skaffa sig 30 dagar utan sin “drog”.
Under denna fas så tittar man på hur drogen ser ut, hur den har smugit sig på oss i livet och vilka problem den orsakat en själv och andra i ens omgivning. Vi introducerar även de första verktygen för att förhindra återfall i denna fas.

 

Fas 2
Här utvecklar vi förmågan att bli ärlig och stå för vilka vi är. Vi jobbar även mycket med att få känslomässig kontakt med de tvångsmässiga, destruktiva saker vi gjort i vårt liv. Vi börjar titta på hur vi ska klara av vår närmsta framtid och lär oss förstå vikten av självomsorg. Vi börjar titta på hur vår okunskap om relationer och intimitet gett upphov till de destruktiva mönster vi ägnar oss åt. Vi lär oss även använda ett antal verktyg för att minska risken för återfall i destruktiva mönster. Vi börjar också ta ansvar för den skada vi åsamkat andra.

 

Fas 3
I den här fasen tittar vi på hur det kom sig att vi hamnade där vi gjorde. Vi tittar även på de bakomliggande orsakerna till utvecklingen av vårt beroende och bearbetar dessa. Var i finns vår skam och vilken funktion har de sexuella fantasierna? Vi lär oss skapa stabilitet i vår tillfrisknandeprocess. Vi bearbetar även de trauman som gör oss oförmögna att fungera fullt ut i våra liv.

Självtest Sexberoende

Observera att självtestet inte är till för att ställa diagnos för sexberoende, utan kan enbart användas som ett sätt för dig att kunna reflektera över om du tror att du behöver hjälp eller inte.