Anhörig

Artikelserie för partners-del 1

Nu lanserar DBK Sverige vår nya artikelserie om att hjälpa par att navigera efter det att sexberoende upptäckts i deras relation. Vi har sedan länge myntat ett begrepp som vi kallar för anhörigtrauma. Anhörigtrauma kännetecknas av de posttraumatiska reaktioner som anhöriga - oftast partners till sexberoende personer - utsätts för.

IMG_0084.JPG
Till att börja med:

Att navigera din väg igenom läkning

 

När du upptäcker att din partner är en sexberoende eller en porrberoende är det en sak som är säkert - livet kommer inte att vara detsamma igen. Som partner har du förmodligen fått en chock, medan den som är sexberoende står inför skamkänslor och rädsla för vad som kommer att hända nu. Så hur kan er relation överleva den smärta och trauma som följer med i spåren av de nyupptäckta eller välkända sexuella hemligheter som alltid finns med när sexberoende avslöjas i nära relationer?

 

Många par vänder sig till olika typer av rådgivning eller terapier för stöd. Men innan något arbete kan göras för att återuppbygga er relation behöver båda hitta och fokusera på sina egna enskilda resor. Detta med undantag av de parsamtal eller rådgivning som är till för att hjälpa dig hantera den akuta och omedelbara förödelsen som beroendet skapat i er relation. Men själva arbetet med att bygga upp förtroende utförs mer effektivt när båda parter har åtagit sig sina egna resor i tillfrisknandet. DBK Sverige är en specialistklinik för sexberoende och det vi kallar för anhörigtrauma som har många års samlade erfarenhet och kunskap om rådgivning och behandling för par och enskilda.

 

Din läkning som partner

 

När vi upplever chock kan våra kroppar, vår hjärna och våra sinnen reagera på ett antal olika sätt. Det är väldigt normalt att känna att du är på en känslomässig berg -och dalbana; ena stunden känner du dig bedövad bara för att i nästa ögonblick brista ut i tårar. Du kan känna att du går runt i en dimma och har svårt att koncentrera dig. Hundra olika frågor snurrar runt i ditt huvud. Frågor om vad sexberoende är och varför det här händer. All den trygghet du kände i relationen är bortblåst. Du kan inte längre lita på din partner.

Läkning eller tillfrisknande för partners till sexberoende personer innebär bl.a. att du behöver lära dig nya färdigheter. Hos oss på DBK Sverige har vi de verktyg som behövs för att du ska kunna överleva traumat. Vi har en devis som är ganska träffsäkert när det gäller detta: ”Istället för att bara överleva stormen kan du lära dig dansa i regnet.”

 

Det finns ett antal viktiga färdigheter vi behöver lära oss i läkning för anhörigtrauma:

 

•    Att överleva traumat

•    Att förstå dina specifika reaktionsmönster

•    Att använda motkrafter eller interventioner för att hantera dessa reaktionsmönster

•    Att reparera självkänsla och identitet

•    Att arbeta med framtidsperspektivet - din målbild i läkning

 

Även om det till att börja med innebär att du först och främst behöver lära dig färdigheter för att helt enkelt överleva traumat, så är nästa steg att förstå dina specifika reaktionsmönster och kunna hantera dessa. Vidare kommer ditt behov av att reparera din egen självkänsla, din identitet. Nästa steg i läkning handlar om att skaffa dig en målbild. Hur vill du att din framtid ska se ut? Och arbeta för att uppnå detta.

 

På DBK Sverige har vi sedan länge en utarbetad behandlingsprogram för att lära dig utveckla de nya färdigheterna som du behöver. Ring eller mejla oss gärna för information och vägledning!

 

Till den sexberoende

 

Sanningen (eller en del av sanningen) om dina utageranden är nu "uppe på bordet". Du jonglerar en rad känslor, men de mest tydliga är nog rädsla och skam. Rädsla för vad som kommer att hända nu och skam över att din hemlighet har upptäckts. Men samtidigt finns också en stor möjlighet till förändring och läkning. Vägen framåt i tillfrisknande för den som är sexberoende innehåller en stor dos hopp.

 

På DBK Sverige har vi inte bara ett program för tillfrisknande. Vi har en färdplan för att du ska kunna hitta trygghet och en ny livsstil. Varför inte ringa oss för att boka in dig på en bedömning? Eller för att ställa de frågor du behöver svar på? Eller för att helt enkelt bara bryta isoleringen och prata med någon som vet vad det handlar om?

Nästa artikel: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden

När en sexberoende gör ett "terapeutiskt avslöjande" tillsammans med sin partner och våra terapeuter görs detta på en trygg plats där vi kan hjälpa paret att komma vidare. I nästa artikel kommer vi att fokusera på när, var och hur ett fullständigt avslöjande behövs för parskapets resa in i tillfrisknande. Vi kommer att beröra det vi kallar för ”Par-processen”.