Behandling för par

När en sexberoende person som befinner sig i en åtagen parrelation går igenom en tillfrisknandeprocess sker det även viktiga förändringar i relationen. DBK rekommenderar att både den sexberoende och dennes partner deltar i behandlingsprogrammet för att ta hand om sitt beroende respektive sitt anhörigtrauma och/eller medberoende. Alla anhöriga är inte medberoende, men alla har själsliga skador efter att ha levt tillsammans med en sexberoende. De flesta tycker dessutom att det är mycket positivt och befriande att träffa andra som befinner sig i samma situation. Därför förordar vi att partners till sexberoende personer satsar på sin egen läkning och tar hjälp av vår anhörigbehandling.

 
simon-rae-977330-unsplash.jpg

Extra samtal för par

Parallellt med deltagande i behandlingsgrupper eller i intensivbehandlingen anordnar DBK ett antal parsamtal där ni får hjälp med den process som parrelationen går igenom under tillfrisknandet. Parsamtalen leds av en behandlare och det ingår ett antal uppgifter som ska förberedas inför samtalen. Möten för parsamtal bokas när tillfrisknandet har kommit igång i öppenvårdsprogrammet eller i intensivbehandlingen. Förutom de parsamtal som ingår i själva behandlingsprogrammet kan ni som par boka ytterligare parsamtal för hjälp och stöd i er individuella parprocess.


clem-onojeghuo-207467-unsplash.jpg

Att tillfriskna som par

Sexberoende är en familjesjukdom. Båda parter måste ta aktiv del i tillfrisknandeprocessen om relationen ska kunna bestå och utvecklas. Detta arbete kan antingen göras var och en för sig eller tillsammans.

Par som är villiga att identifiera och arbeta med sina egna personliga problem, som exempelvis möjliga trauman i det förgångna och de problem som kan uppstå i dysfunktionella familjesystem, kan klara sig bra i tillfrisknande. Många par vittnar om att de har uppnått större intimitet, ärlighet och förstålse för varandra efter att de genomgått en tillfrisknandeprocess från sexberoende.

kristina-litvjak-50445-unsplash.jpg

Par som klarar sig bra i tillfrisknandet

•Har gjort sitt personliga tillfrisknande till första prioritet

• Har oftast individuella och/eller parsamtal för att kunna identifiera djuprotade familjemönster som inte längre fungerar

• Har oftast kontakt med andra i liknande situation genom t.ex. 12-stegsmöten och skaffar sig vägledning och stöd

• Accepterar att tillfrisknande är en utmanande och utvecklande resa

• Läser böcker och skaffar sig information och kunskap via olika media

•Är villiga att växa andligen

• Har respekt för varandra

• Förstår att tillfrisknande i en parrelation är ett åtagande, en gåva man ger sig själv och varandra