”Sexberoende kan definieras som alla sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör livet och som orsakar svår ångest och stress hos den sexberoende, hos dennes partner, vänner och/eller relaterat till personens arbetsmiljö eller skola. De sexuella aktiviteterna blir den organiserande faktorn som styr en persons liv till den grad att de är villiga att offra det de värnar om mest för att kunna bevara och fortsätta med sina beteenden.”  - Erik Sundby

En allmän bild

kevar-whilby-30910-unsplash.jpg

Personer som är sexberoende upplever för eller senare allvarliga negativa konsekvenser på grund av de specifika sexuella beteenden de ägnar sig åt, och en oförmåga att sluta trots konsekvenserna: 

40% av sexberoende personer har upplevt förlust av partners, medan 70% har allvarliga problem i sina äktenskap eller partnerskapsrelationer.

27% har förlorat karriärmöjligheter pga. sitt sexberoende. 

72% har haft självmordstankar eller fantiserat om självmord, medan 17% har haft allvarliga självmordsförsök. 

68% har exponerat sig för risken att få HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. 

58% har ägnat sig åt sexuella beteenden där de riskerar rättsliga påföljder (allt från t. ex. blottning till våldtäkt). 

40% av de som är sexberoende har varit tvungna att hantera oönskade graviditeter och 36% har varit med om aborter. 

Trots konsekvenserna är sexberoende personer ihärdiga i sin jakt på destruktiva beteenden:     

The-basics-of-relationship-dependency-and-the-brains-dopamine-reward-center-2.png

Även om man förstår att konsekvenserna av sina handlingar kommer att vara smärtsamma eller ge allvarliga problem hindrar inte detta den sexberoende från att agera ut. Suget tar över och den sexberoendes attityd är allt som oftast: “Jag kommer att kunna klara av eller ta itu med konsekvenserna när de kommer

Många har en önskan om att kunna sluta, eller försöker aktivt begränsa sina specifika sexuella beteenden 

Som sexberoende försöker man ofta kontrollera sina beteenden genom att skapa yttre hinder som gör det svårare att agera ut. Till exempel så kan en del flytta till ett nytt grannskap eller en ny stad i hopp om att en ny miljö som är bortkopplad från gamla sexkontakter hjälper (detta kallas för övrigt för geografisk flykt). Vissa tror att om man gifter sig eller skaffar sig en samborelation så kommer det att hindra dem från att agera ut. En exhibitionist kan köpa en bil som är byggd på ett sätt som gör det svårare att agera ut. Många sexberoende personer går igenom perioder av sexuell anorexi då de inte tillåter sig några sexuella uttryck alls. Sådana insatser ger bara i förlängningen mer näring till deras beroende.

Den sexuella besattheten och de sexuella fantasierna fungerar som en primär copingstrategi (olika sätt att komma tillrätta med oönskade känslomässiga obehag som stress, inre oro, och ångest)

Trots att utageranden i specifika sexuella beteenden ger den tillfälliga lindringen som man söker räcker oftast inte detta. Man upptäcker att man även ägnar mycket tid till att vara besatt av sex och sexuella fantasier. Den tankemässiga upptagenheten och besattheten skapar en slags smärtstillande "fix". På samma sätt som våra kroppar genererar endorfiner som är naturliga antidepressiva medel under t.ex. motionsträning, frigör våra kroppar naturliga peptider när vi är sexuellt upphetsade. Den molekylära uppbyggnaden av dessa peptider är det samma som opiater - alltså heroin eller morfin. 

Sexberoende personer eskalerar som regel i sina sexuella aktiviteter, eftersom den nuvarande aktivitetsnivån inte längre är tillräckligt sexuellt tillfredsställande

Sexberoende är progressivt. Medan man kanske kan kontrollera eller sluta ägna sig åt sina specifika sexuella beteenden en viss tid kommer de tillbaka, antingen på samma nivå, eller genom att de eskalerar bortom den nivån. En del börjar lägga till ytterligare sexuella beteenden. Vanligtvis har sexberoende personer tre eller flera beteendetyper som spelar en nyckelroll i deras beroende – fantasier med konsekvenser, porranvändning och till exempel anonym sex. Dessutom är det 89% som regelbundet "frossar" i sex tills man börjar känna känslomässig utmattning. Man kan dra paralleller med den känslomässiga smärtan vid abstinens som sexberoende personer upplever med den fysiska smärtan som upplevs av de som drar sig ur opiatberoende (se även de 20 beteendetyperna nedan).

Sexberoende personer får svåra humörsvängningar relaterade till de sexuella beteendena

Sexberoende personer upplever intensiva skiftningar i humöret - ofta på grund av förtvivlan och skam över att ha haft oönskad sex. Man fångas i en förkrossande cykel av skamdrivet och skamskapande beteenden. Medan skam driver på de sexuella handlingarna blir det också den oönskade konsekvensen för några ögonblick av euforisk flykt.

Sexberoende personer ägnar orimligt mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från sina sexuella beteenden 

Två uppsättningar aktiviteter organiserar en sexberoendes dag. En aktivitet handlar om att vara besatt av sex, tid som ägnas åt att initiera sex och att faktiskt vara sexuell. Den andra aktiviteten innebär att hantera konsekvenserna av sina sexuella beteenden: genom att ljuga, täcka upp, genom att hantera förlust av pengar, problem med partners, problem på jobbet, problem som uppstår på grund av att försumma sina barn och så vidare… 

Sexberoende personer ger upp eller begränsar det sociala livet eller fritidsaktiviteter, arbetet eller skola på grund av de sexuella beteendena 

Medan allt mer energi fokuseras på att hitta möjligheter att få agera ut påverkas andra aktiviteter och relationer såsom familjerelationer, vänskapsrelationer, och arbetet/skola. Men också relationerna till sig själv, till sina egna talanger och värderingar lider och kan till och med gå förlorade på grund av försummelse. Långsiktiga relationer med andra är allt som oftast stormiga och ofta misslyckade. På grund av att aspekter av en sexberoendes sexualitet löper amok och går överstyr och på grund av att man undviker sann intimitet blir korta sexuella relationer det normala. Ibland kan emellertid önskan om att bevara en viktig relation på sikt tillsammans med en partner eller till exempel relationen till sina barn fungera som katalysator som gör att man kan erkänna sina problem och söka hjälp.

Tillfrisknande

Vägen till tillfrisknande är ofta lång och kräver att viktiga förändringar görs i livet. På DBK ser vi goda resultat hos de patienter som fullföljer primärbehandlingen hos oss. Vi tillhandahåller verktyg för att kunna leva ett liv utan destruktiva sexuella utageranden. Vi arbetar med ett behandlingsprogram som är utvecklat i USA under många år. Behandlingsprogrammet inriktar sig specifikt på behandling av sexberoende.

Hundratals människor vet att tillfrisknande är möjligt om man följer ett antal principer. Du kan tillfriskna om du:
• Accepterar ditt beroende och dess negativa konsekvenser
• Åtar dig att tillfriskna
• Kapitulerar inför behovet att kontrollera dina destruktiva sexuella mönster
• Är villig att lära dig av andra tillfrisknande sexberoende på tolvstegsmöten och av professionella terapeuter som arbetar med sexberoende

rawpixel-760030-unsplash.jpg

sexberoende ägnar sig åt 20 typer av beteenden

Som sexberoende fastnar man i specifika mönster som upprepas gång på gång. Nedan är de typer av beteenden som människor söker hjälp för världen över. De flesta sexberoende personer ägnar sig inte bara åt en specifik beteendetyp, utan har oftast minst tre olika typer av beteenden: t. ex. fantasier med konsekvenser, porranvändning, och raggningsbeteende.    

Fantasi med konsekvenser

Denna typ av beteenden innehåller 2 komponenter. Den komponent som handlar om fantasier kan innebära att människor som har problem med denna typ av beteenden sexualiserar olika situationer, människor och/eller objekt som normalt inte ses som sexuellt upphetsande och/eller att i minnet återkalla sexuella aktiviteter i det förgångna (så kallade återkallad eufori) och/eller att skanna av teveprogram, tidskrifter eller annan media för att leta upp berättelser eller bilder som är sexuellt upphetsande. Man är tankemässigt upptagen eller besatt av fantasierna under stora delar av tiden. 

Den andra komponenten har att göra med att man använder fantasierna som medicin mot depressiva känslor, eller känslor av hopplöshet inför framtiden. De sexuella fantasierna fungerar både som ett sätt att medicinera mot de depressiva känslorna eller hopplösheten och är samtidigt en konsekvens av dessa. 

Under de perioder då personer som har problem med denna typ av beteende inte ägnar sig åt fantasierna känner man sig orolig eller desperat som en konsekvens av den tankemässiga upptagenheten eller besattheten i fantasierna. 

Människor som är tvångsmässiga när det gäller sexuella fantasier rationaliserar eller på annat sätt försvarar sina beteenden, t. ex. genom att övertala sig själv att ”Jag behöver bara lite mer än alla andra” eller ”Alla är ju sexuella varelser”.

Porranvändning

Den här kategorin handlar om att köpa eller på annat sätt skaffa och använda pornografi i olika former. Det kan vara via nätet, porrtidningar, porrvideor, erotiska noveller och/eller genom anime. Porranvändning, tillsammans med fantasi, är det största området av problembeteenden som killar och män söker hjälp för idag och det kan också innebära några av de mest skamfyllda konsekvenserna, särskilt för män. Det är allt vanligare att unga män lider av erektil dysfunktion på grund av överdriven porranvändning, vilket gör samlag med verkliga människor nästan omöjligt och tar lång tid att vända på. Se även www.cybersexdetox.se för information om porrberoende.   

Anonym sex genom att använda olika nätverk på nätet

För personer som har problem när det gäller sexuella beteenden i denna kategori innebär vanligtvis att engagera sig i högrisk sex med okända partners, t. ex. ”one-night stands”. De sexuella beteendena innebär inga förpliktelser. De avtalade mötena sker via olika forum på nätet och äger sällan rum i en persons hem. Oftast träffas man på restauranger eller barer, offentliga toaletter, gränder osv. 

Den här kategorin kan även inkludera onani med webbkameror, att lägga upp profiler eller att besöka dejtingsidor och lägga ut explicita bilder eller använda mycket sexualiserade ord/fraser i onlineforum. De profiler man lägger upp kan vara mer eller mindre sanna. Se även www.cybersexdetox.se för information om sexberoende via sociala medier.  

Gruppsex och så kallade ”Swingers”

För personer som har ett problematisk beteende när det gäller denna typ av beteenden så är utbyte av sexpartners eller deltagande i sexuella aktiviteter med mer än en person typiska beteenden i denna kategori. En person kan föreslå andra att ha sex med sin partner medan de själva tittar på, eller uppmuntra sin partner att föreslå andra att ha sex. Så kallade Swingersfester, med det specifika syftet att ha gruppsex ingår också i denna kategori. Att tillhöra en nudistklubb kan också locka individer som kan ha problem i den här kategorin. 

Raggningsbeteenden

Denna kategori är främst inriktad på att jaga och engagera sig i anonym sex på osäkra och/eller högriskplatser som barer, i parker, på offentliga toaletter, porrbutiker eller klubbar och badhus. Detta skiljer sig något från anonym sex genom att använda olika nätverk på nätet, eftersom den här kategorin innebär att man reser runt och söker sexpartners på offentliga platser medan anonym sex via nätverk främst innebär att hitta tillfälliga sexpartners online.

Relationsberoende

Enkelt uttryckt är en person som är relationsberoende besatt av romantiska relationer och använder sex som ett sätt att starta ett nytt förhållande. Den person som har problem i den här kategorin förväxlar sex med kärlek och engagemang. De hoppar ständigt från ett intensivt förhållande till nästa och blir kära upprepade gånger. Tankar som att "nästa gång kommer att vara annorlunda" är vanliga.

Förförelse och erövring

En person som har problem med erövringsbeteenden brukar vara engagerade i flera relationer och/eller sexuella förhållanden samtidigt. Syftet med den här typen av utagerande är inte att starta upp eller åta sig en relation, utan att erövra genom att förföra potentiella partners. Det är själva jakten som är det viktiga - att se hur långt man kan komma. Det är processen att ”kroka” den andra personen som ger upphetsningen.   

Sexstöld eller påträngande sex

Beteenden i denna kategori innebär att man stöter emot, nuddar vid eller nappar tag mot intet ont anande offer, att föra in sex eller sexualiserad humor vid vanliga sociala samtal (oftast vid olämpliga tider), att överdrivet dela med sig av information om sitt sexliv i syfte att få människor att känna obehag, eller att till och med gå så långt som att dyka upp hos personer, på deras arbetsplatser eller annan plats när det inte är lämpligt eller till och med orimligt att vara där. Människor som har problem i den här kategorin har ofta en falsk tro på att offret (eller offren) gillar uppmärksamheten eller ville att det skulle hända. Att bli anklagad för eller dömas för sexuella trakasserier är den vanligaste negativa konsekvensen för människor som engagerar sig i sexstöld eller påträngande sexuella beteenden. 

Förnedring och dominans 

Beteendetyper i denna kategori innefattas av jakten på sexuella upplevelser som involverar sexualiserad bondage, dominans, förnedring, verbala nedvärderingar, sadism och masochism. Denna kategori innefattas också av att söka upp webbsidor eller filmer som innehåller detta. Beteenden som innebär verklig fysisk smärta är inte i första hand det man söker, men kan finnas med som ett indirekt resultat. Exempel på beteenden är erotisk kvävning.  

Utbyte av smärta

Ju mer fysisk smärta en person känner, desto mer sexuellt upphetsande upplever hen det. Att tro på detta och att ta emot eller ge smärta är de primära beteenden som hänger ihop med denna kategori - och för personer som har problem med detta. Faktisk upphetsning eller orgasm är inte möjlig utan smärta eftersom de hör ihop - man kan inte ha det ena utan det andra. Personer som gillar att orsaka smärta, förnedring, förödmjukelse, att skambelägga eller såra andra faller också under denna kategori.

Betala för sex, kommersiellt

Denna typ av beteenden handlar om människor som upplever sexuell upphetsning genom att byta sexuella tjänster för pengar. Detta inkluderar prostitution, telefonsex och sexuell massage. Pengar är källan till upphetsningen, inte det faktiska sexuella beteendet, vilket gör att det faktum att man ger pengar för sex blir en källa till makt.

Betala för sex, makt

Till skillnad från den kommersiella kategorin som ju handlar om att betala för specifika sexuella tjänster innehåller denna kategori beteenden där ekonomisk makt över andra är nyckeln. Till exempel att tvinga sin partner eller anställda att ha en sexuell förhållande därför att de är ekonomiskt beroende. Att hålla tillbaka löneförhöjningar, att lova olika arbetsförmåner eller befordring för sex, att ha en eller flera älskarinnor/älskare som man stödjer ekonomiskt eller att tillhandahålla ekonomiskt stöd för fler en en familj är typer av beteenden som finns i denna kategori.

Telefonsex

Upphetsning är fokuserad kring fantasi och att engagera sig i telefonsex med andra. Att söka efter personer som samtycker till att delta i telefonsex är också vanligt.

Voyeurism och hemliga intrång (så kallade covert intrusions) 

Fönstertittning, att onanera medan man iakttar andra, så kallade ”Peepshows” eller besök på strippklubbar och även att lyssna på andra utan deras vetskap är alla drogen för personer som har problem i denna kategori. För dem är detta hemliga betraktande av andra människor upphetsande. Ofta när de avslöjas kan de inte acceptera att de gjort någonting fel eftersom det inte finns "uppenbara” offer. De tror verkligen att folk lämnar sina gardiner öppna eller sina persienner uppe för att andra ska kunna se dom.

Exhibitionism

Den sexuella drogen i denna kategori är exponeringen av sitt könsorgan, oavsett om det ses av andra eller om ingen ser på. Den främsta källan till upphetsning kommer dock av att ses av andra och kunna betrakta deras chockade reaktioner. Att förneka att exponeringen var avsiktlig är mycket vanlig, även om det inte finns någon uppenbar anledning till att en person skulle vara exponerad vid den tidpunkten eller på den platsen (i ett köpcentrum, i parken etc.). På samma sätt som med voyeurism och hemliga intrång ser ofta inte personer som har problem i den här kategorin att deras beteenden är problematiska eftersom det inte finns något direkt eller avsiktligt offer.

Exploaterande sex, tillit

I denna kategori utnyttjas utsatta personers förtroende för att få sex. Exempel är läkare eller terapeuter som sexuellt utnyttjar patienter eller präster som utagerar sexuellt tillsammans med församlingsmedlemmar. Andra beteenden kan inkludera olagliga sexuella handlingar som våldtäkt och att engagera sig i riskfyllda beteenden som kan sluta med sexuellt utnyttjande och eventuellt leda till sexuella skandaler. Personer som har problem i den här kategorin kan uppleva sexuell upphetsning genom ”grooming” (att förbereda potentiella offer genom manipulation) och använda sex som sätt att få makt över andra. De rationaliserar och rättfärdigar sina sexuella beteenden och tror att offret välkomnade de sexuella närmandena.

Exploaterande sex, barn

Att utnyttja minderåriga sexuellt inklusive att använda barnpornografi.

Droginteraktion

Om en person som har problematiska beteenden när det gäller detta område finns en stor sannolikhet att de är alkoholberoende eller beroende av andra droger som amfetamin eller kokain. Användning av den kemiska drogen är ofta nödvändig för att agera ut sexuellt eller så smälter den samman med sex på ett sätt där sex längre inte är möjligt utan droger, eller tvärtom. 

Objekt sex

Personer som har problem i denna kategori kräver ofta användning av olika föremål som vibratorer, dildos, etc. för att förhöja den sexuella upplevelsen. Att använda olika föremål i sig själv eller tillsammans med sin partner medan man onanerar eller engagerar sig i sex är också vanligt.

Att producera pornografi 

Problematiska beteenden i den här kategorin rör sig kring att skapa pornografi i olika former (berättelser, bilder, filmer, etc.) som används för sin egen sexuella stimulans. Upphetsningen kan också hänga samman med att vara "regissören" i sexuella scenarion som man kan lägga ut på nätet eller genom att berätta för andra vad man gör när man skapar pornografi. Så kallade ”amatör” filmer eller bilder är den vanligaste formen av porr som produceras idag. Denna kategori inkluderar även de som producerar porr genom att vara med som skådespelare i filmerna eller bilderna. 

Hur mycket är för mycket?

Vi som arbetar med sexberoende kvantifierar inte de sexuella beteendena som sexberoende personer ägnar sig åt. Vi säger t. ex. inte att sex 3 gånger om dagen är okej - men inte 6 gånger... 

Vi ser sex utifrån välbefinnande eller livskvalitet. Ett exempel: Om en tonårskille onanerar flera gånger per dag behöver det inte betyda att han har ett problem med onani. Men om samma tonåring onanerar till porr via nätet flera gånger om dagen därför att han känner sig ensam, så underblåser detta bara känslan av ensamhet. Eftersom porr via nätet är en isolerande sexuell aktivitet så löser den här killen inte problemet, utan ger bara ännu mer näring till ensamheten, isoleringen och utanförskapet. Om personen dessutom missar skola eller arbete därför att han är upptagen med porranvändning - eller upptagen med att återhämta sig från en period av frosseri i porr - då har han fått negativa konsekvenser av sitt sexuella beteende som i sin tur påverkar hans välmående och livskvalitet. 

De olika sexuella beteendetyperna som är listade här ovan blir alltså ett uttryck för beroende när det sexuella beteendet antingen skapar problem i olika områden i livet, eller underblåser problem som man redan har. I den här killens liv innebär detta att det han gör för att medicinera bort känslan av ensamhet leder till att han bara känner sig ännu mer ensam och isolerad. Således underblåser det sexuella beteendet han ägnar sig åt ett problem som han redan har.     

Frågor och Svar

 

Vad är sexuell "nykterhet"?
Om alkoholister och narkomaner definierar sin nykterhet och drogfrihet genom att de inte dricker och genom att de inte använder sinnesförändrande droger, hur definierar en sexberoende sin ”nykterhet”? Måste man avstå från sex helt och hållet? 

SVAR: Olikt nykterhet från alkohol och andra kemikalier definieras sexuell nykterhet sällan utifrån total avhållsamhet – även om många tillfrisknande sexberoende ägnar sig åt detta under kortare perioder för att få perspektiv på sig själva medan de arbetar med ett speciellt problem eller inre konflikt eller låsning. På DBK definierar vi sexuell nykterhet utifrån en ”sexuell tillfrisknandekarta” eller överenskommelse mellan den sexberoende och dennes grupp och terapeut. I en tillfrisknandekarta skriver man ner och definierar tydligt vilka konkreta sexuella aktiviteter man skall avstå ifrån för att definiera sin egen sexuella nykterhet. Vissa sexberoende har väldigt strikta avgränsningar i sin tillfrisknandekarta.
”Inga som helst sexuella aktiviteter utanför ansvarsfulla och förpliktigande relationer” är ett exempel på detta. ”Jag ska lära känna personen innan jag har sex igen och jag ska vara villig att bygga upp en relation och vara kvar i den” är ett annat exempel. Nykterhet definieras alltså utifrån de sexuella aktiviteter som den sexberoende känner skam för, hemlighåller, som är kränkande eller innebär lagbrott. Dessutom inkluderas de sexuella aktiviteter man ägnar sig åt som innebär en risk för hälsan (fysiskt, psykiskt och känslomässigt). Personliga definitioner kan förändras allt eftersom den sexberoende utvecklas och lär sig mer om sig själv och får mer förståelse för beroendetillståndet.
 

Kan man medicinera bort sexberoendet?
Om det skulle visa sig att jag är sexberoende, varför kan jag inte bara ta mediciner för att reducera eller ta bort min sexualdrift?

SVAR: Det finns hormonpreparat och antidepressiva mediciner som minskar sexdriften, men enbart mediciner kan inte göra någonting åt det underliggande problemet – sexberoendet. Vi på DBK tror inte att det finns några ”genvägar” när det gäller att tillfriskna från ett sexberoende. Kemikalier och mediciner leder sällan till långsiktiga förändringar av tvångsmässiga sexuella aktiviteter. För en person som är sexberoende sker tillfrisknande genom långsiktig terapi och vägledning från professionella terapeuter som kan arbeta med beroende. Många upplever också att tolvstegsprogram är till stor hjälp.
Sexberoende är inte så enkelt som att det skulle handla om en onormalt hög libido eller lust. Sexberoende är ett tillstånd - en störning eller förvrängning - där man använder raggning, flirt, sexuella fantasier, jakt, objektifiering, sexuella intriger och/eller sex som ett sätt att hantera eller reducera underliggande känslomässiga konflikter. Människor som är sexberoende söker sexuella ”kickar” som en ersättning för det stöd och intimitet de egentligen behöver men som de inte tillåter sig själva. Även om en sexberoende har vänner, familj eller en partner kan han/hon vända sig till tryggheten och den isolerade intensiteten i sina sexuella aktiviteter för att få tröst istället för att vända sig till människorna i sin omgivning. Sexberoende är mer än ett fysiskt problem som man kan lösa genom att ta ett piller.
 

Hur vet jag om jag är sexberoende?
 

SVAR: Det som kännetecknar allt missbruk eller beroende, inklusive sexberoende, är om det man gör orsakar eller underblåser problem och att man trots det fortsätter med det. Om de sexuella aktiviteterna ger negativa konsekvenser vad det gäller relationer med andra människor, arbete eller skolgång, vad det gäller hälsan (fysisk hälsa så väl som känslomässig hälsa), i dina förhållanden med nära och kära och vad det gäller din status i samhällslivet och du fortsätter med dina sexuella aktiviteter ändå då har du sannolikt problem. Du vet att du är sexberoende om du gör saker sexuellt som går emot dina underliggande värderingar och det du tror på eller om du använder mer tid, mer fokus och mer energi på dina sexuella aktiviteter eller tankar än vad du egentligen vill. Män och kvinnor som är sexberoende kan ofta säga till sig själva; ”Det här är sista gången jag ska …….. ”. Trots det drivs de så småningom till att återvända till samma sexuella situationer som tidigare. För människor som är sexberoende är det omöjligt att åta sig att sluta med eller förändra en viss sexuell aktivitet under någon längre tid även om man lovar sig själv och andra att göra det. De flesta sexberoende har också problem med äkta intimitet. De beskriver hur de får känslor av en överväldigande intensitet eller spänning allt eftersom de närmar sig möjligheten att få ägna sig åt sin speciella sexuella aktivitet och beskriver denna intensitet som ”att vara i bubblan” eller ”som att vara i trance”. Denna fas av intensitet eller fas av sexuella spänningssökande är typisk för sexberoende.