Intensiv och distansbehandling

 
 

Intensivprogrammet för sexberoende 

mayur-gala-487-unsplash.jpg


På kliniken i Stockholm har vi intensivprogram för både kvinnor och män. Programmet för kvinnor består av tre dagars (måndag-onsdag) intensivbehandling vid sex tillfällen. Programmet för män består av fem dagar(måndag-fredag) vid sex tillfällen.


Den huvudsakliga behandlingen sker i grupp men även enskilda samtal förekommer vid behov. Behandlingen är individanpassad och utgår från patientens behov. I gruppen redovisas uppgifter och mellan behandlingstillfällena får man arbeta hemma med det som är aktuellt. Behandlingsprogrammet består av tre delar. I den första delen får patienterna bland annat:


1. Kognitiva verktyg för att tillfriskna.
2. Kunskap om sexberoende.
3. Förståelse för den egna beroendeprocessen och för förlorad impulskontroll.
4. Få verktyg för att kunna bryta isolering och ensamhet.
5. Kontakt med eventuell underliggande sorg och smärta.

 

I den andra delen får patienten bland annat arbeta med trauma/sorgbearbetning, återuppbyggande av tillit till familj och vänner samt framtidsvision och mål.


I den tredje delen, eftervården, läggs fokus på självomsorg, vidareutveckling av vision och mål, mindfulness samt stabilitet.


Distansbehandling & Videosamtal

Vi har också möjligheter att göra behandlingar via videosamtal utifrån överenskommelse. Oftast sker detta på grund av att man bor långt ifrån Stockholm eller Göteborg. Behandlingarna går då till på samma sätt och kan också vara en kombination av att vi ses vid några fysiska möten. Hör av dig till oss så berättar vi mer hur det går till.

rawpixel-600782-unsplash.jpg

nick-fewings-532590-unsplash.jpg

Anhörigintensiven

Vi erbjuder även intensivprogram för partners och andra anhöriga. Intensivprogrammen riktas i första hand till de som inte bor i Stockholms -eller Göteborgstrakten men är också öppna för partners och andra anhöriga som behöver extra stöd i sin kris- och chockfas och/eller som vill arbeta med sitt medberoende.

Anhörigintensiven bygger på tre dagars workshop (onsdagar, torsdagar, och fredagar) och riktar sig till den som lever eller har levt med en sexberoende, den som är förälder eller barn till en sexberoende, eller till den som har en nära vänskaplig relation med någon som har ett sexberoende.