Artikelserie för partners - Del 4: Stanna kvar eller gå?

Den här artikelserien handlar om livet efter att ha upptäckt sexberoende i ett parförhållande.

Just den här artikeln handlar om hur vi på DBK arbetar tillsammans med våra patienter kring frågan om man ska stanna kvar eller lämna relationen. 

Låt oss först titta på vad vi delat med oss om tidigare i den här artikelserien:

Första artikeln handlade om hur viktigt det är att den sexberoende prioriterar tillfrisknande i behandlingen hos oss på DBK och genom deltagande på självhjälpsgrupper. Partnern behöver fokusera på att överleva traumat genom  att arbeta tillsammans med sin anhörigeterapeut och gruppen för att få vägledning och stöd. 

Artikel 2 handlade om att förstå vikten av "terapeutiska avslöjanden” och hur detta görs inom ramen för ”Par-processen” på DBK. 

.I artikel 3 fokuserade vi på hur vi på DBK hjälper par genom att granska styrkan i sitt parförhållande genom att titta på fyra olika delar i relationen: samhörighet, intimitet, livsstil och kommunikation.

Obs! Om du läser just den här artikeln i samband med att du just upptäckt att din partner är en sexberoende rekommenderar vi att du läser artiklarna 1, 2 och 3 innan du fattar några beslut om ditt förhållande.

Om man går i behandling på DBK som par har man nu granskat sitt förhållande. Som par kan man se styrkorna och de områden som behöver arbetas mera med. Innan detta har man också tagit sig igenom DBKs fullständigt-avslöjande-process tidigare under behandlingen. Det är först nu som det är möjligt att välja att stanna kvar eller lämna relationen utifrån att ha all information. Beslutet att lämna eller stanna är individuellt och varierar från par till par. Det är vanligt att par kan känna sig pressade av familjemedlemmar och vänner att bestämma sig snabbt. Det är inte bråttom att fatta ett slutgiltigt beslut om förhållandet. Om man känner sig osäker rekommenderar vi att man väntar och diskuterar de praktiska och känslomässiga frågorna om hur framtiden skulle se ut om man fortsätter att vara tillsammans eller hur det skulle se ut om man lämnar relationen. På DBK görs detta i grupp eller enskilt tillsammans med sin terapeut. 

Fler frågor att överväga

Här är några ytterligare frågor som kan hjälpa par att bestämma sig för att antingen stanna i relationen eller att lämna den.

  • Kan Ni fortfarande njuta av varandras sällskap?

  • När det är som bäst, finns det bra saker i ert förhållande som Ni inte vill förlora?

  • Har Ni samma mål för framtiden?

  • Finns det tecken på förbättring?

  • Är du säker på att du kan be om att få dina behov bemötta?

  • Är du villig att förlåta din partner och dig själv?

På DBK brukar vi ställa partners en ”magiskt” fråga om man känner sig osäker på hur man ska göra: 

Om du erbjöds ett magiskt piller som skulle innebära att ingen skulle bli skadad om du lämnade relationen och ingen skulle se negativt på dig, skulle du ta det pillret?

För den sexberoende är den magiska frågan: 

Om du hade en trollstav och fick en önskan uppfylld, vilken önskning skulle du föredra - 

1) din partner skulle vara 100% ok när du lämnade relationen. Hon skulle bygga en underbar framtid för sig själv, eller 2) din partner skulle glömma alla dina utagerandebeteenden och lita på dig igen?

Terapeutiskt separation 

Ett verktyg som vi ibland använder på DBK är att komma överens med par om att flytta isär - att separera under en provperiod. Detta kan göras antingen genom att ha separata sovrum eller genom att den ena partnern flyttar ut ur det gemensamma boendet. En terapeutiskt separation gör det möjligt för paret att få utrymme att kunna fokusera på sin eget individuella tillfrisknande - eller läkningsprocess och utrymme att överväga framtiden. Det är viktigt att man kommer överens om och är klar över syftet (eller syftena) med detta alternativ och kommunicerar med varandra och oss om vad man t ex ska säga till barnen (om man har barn). Att kommunicera klart, tydligt och lugnt i relation till sina barn gör det möjligt för dem att anpassa sig till den terapeutiska separationen.

Hälsosam skilsmässa

Människor kan bygga upp sina liv efter en skilsmässa - familjer omformas och integreras på olika sätt. Om man som par som går i behandling på DBK i samförstånd bestämmer att det här är det bästa alternativet hjälper vi till med olika tekniker och verktyg att hantera svåra känslor kring skilsmässan, hur man minimerar skilsmässans påverkan på sina barn och hur man hanterar föräldraskapet på ett positivt sätt.

Nästa artikel kommer att handla om att återskapa eller bygga tillit/förtroende 

Om man som par tillsammans har fattat beslutet att stanna kvar i förhållandet, är det viktigaste att återskapa förtroende och tillit. Vi kommer att förmedla DBKs syn på detta och även ge råd och vägledning om olika sätt att bygga upp tillit/förtroende mellan par.