Artikelserie för partners Del 2: Att förstå vikten av fullständiga avslöjanden

Nu kommer del 2 i vår artikelserie, som är en vägledning för par att navigera genom upptäckten av sexberoende i deras relation.

 Det är inte självklart att det som partners till sexberoende personer känner mest smärta över nödvändigtvis är VAD den sexberoende gjort, utan det faktum att man har ljugit för dem. Att man har förts bakom ljuset är orsaken till det mesta av känslan av svek. Följaktligen är en vanlig fråga som partners brukar ställa den sexberoende - "Har du verkligen berättat allt?".

 Låt oss till en början titta på hur partners brukar få reda på en persons sexberoende. I parrelationer kan detta ske på fyra olika sätt:

 * Att få det kastat i ansiktet - du går in i ett rum och upptäcker att din partner ägnar sig åt ett videosamtal med en för dig okänd kvinna. Han är naken. Din partner berättar sedan allt han gjort. 

*Stapplande avslöjanden - du hittar några sexuellt relaterade sms på din partners telefon och din partner berättar lite om sitt sexuella beteende. Du tror att du vet allt. Några veckor senare bekänner din partner lite mer för dig. Osv. Denna typ av informationsavslöjande kan fortsätta i veckor, månader eller t.o.m. år.

*Stapplande exponeringar - du har upptäckt några av den sexberoendes beteenden och den sexberoende har erkänt i samband med detta. Du börjar då agera detektiv och avslöjar allt mer och konfronterar den sexberoende partnern, som då erkänner de sanningar du hittat. Återigen kan detta fortsätta i veckor, månader eller t.o.m. år.

Att bryta igenom via detektivarbete - partnern känner på sig att något inte står rätt till i relationen. Genom sina undersökningar för att ta reda på vad som pågår bryter de igenom lögnerna och upptäcker den sexberoendes beteenden. Den sexberoende erkänner sedan beteendet.

 Oavsett hur avslöjandet går till är det traumatisk för partnern och skambeläggande för den sexberoende - och det ödelägger relationen. Det bästa sättet att komma vidare som par (efter det att båda parterna hittat sin respektive väg i tillfrisknande - se föregående artikel om läkningsprocessen) och få svar på frågan om man vet allt är genom att påbörja en ”par-process”. Dels för att kunna göra en ”terapeutisk avslöjande", dels för att kunna ta del av DBK Sveriges verktyg för att reparera de skador som finns i relationen. 

 Vad är ett "terapeutiskt avslöjande" och vad innebär ”par-processen”? 

En "terapeutisk avslöjande" är där den som är sexberoende ger en fullständig redogörelse för sitt utagerandebeteende - lägger alltså korten på bordet och redogör för de sexuella aktiviteter som hen hemlighållit och ljugit om i parrelationen. 

”Par-processen” är DBK Sveriges program för hur detta går till. Den innehåller alla de olika delarna i läkningsprocessen för parrelationer. 

För den sexberoende är det en process att hitta och samla information om sina utageranden. Informationsinsamlingen underlättas av en utbildad sexberoendeterapeut. Deras roll är att se till att partners till sexberoende personer och den sexberoende själv gör detta arbete i en trygg miljö under hela par-processen. 

Vinsterna med par-processen för parrelationen 

* Sätter en punkt för hemligheterna och lögnerna 

* Ger ett tryggt utrymme för att bearbeta all eventuell ytterligare information som kan avslöjas

* Gynnar jämlikhet i relationen när båda parter vet vad som hände - frihet från hemligheter

* Tillåter beslut om framtiden baserat på sanningen

* Skapar större möjligheter till intimitet och att växa från den delade kunskapen om det förflutna

Vinsterna med par-processen för partnern

* Sätter en punkt för dig att sluta jaga alltmer information

* Skapar en trygg miljö för att utforska andra frågor som behöver ställas och bearbetas

* Ger möjlighet att reflektera över, överväga och etablera personliga gränser utifrån korrekt information 

Vinsterna med par-processen för den sexberoende mannen

* Sätter en punkt för behovet av ytterligare avslöjanden eller exponering

* Ger möjlighet att bryta det hemliga livet genom att ”bita huvudet av skammen”

* Avlägsnar risken att hemligheter och lögner ska upptäckas eller avslöjas senare

* Uppmuntrar till ärlighet och sårbarhet inom relationen

* Gör det möjligt för verklig intimitet att utvecklas eftersom båda parter kan bli älskade för den man verkligen är, inte den man låtsas vara.

Mer detaljer om vad "terapeutiska avslöjanden" och vad ”par-processen” innebär kan du få genom att antingen ringa till oss på DBK Sverige, eller genom att mejla info@dbksverige.se


Nästa artikel i denna serie handlar om att analysera styrkan i ditt förhållande.

När en "terapeutisk avslöjande" har slutförts, och paret är förankrade i sina egna läkande resor i tillfrisknandet, kan paret börja titta på sin relation på djupet. 

Vi kommer att föreslå hur man kan undersöka relationen och bestämma hur man ska ha det i framtiden.Flower-Hands.jpg