Vår huvudorganisation heter DBK Sverige och har funnits sedan 2002 vilket gör den till Europas äldsta instans för behandling av sexberoende, anhörigtrauma och medberoende.

 

 DBK Sverige är också Europas största behandlingsverksamhet för dessa problem. Idag har DBK Sverige två kliniker, en i Stockholm och en i Göteborg. Vi har även en utbildningsverksamhet som heter Sexberoendeperspektivet.

 

Vår personal

Grundarna av DBK Sverige!

 
 

Erik Sundby

erik-sundby-300x300.jpg

Erik är grundare och verksamhetsansvarig för DBK Sverige. Han är författare och utbildningsledare för Sexberoendeperspektivets CSS-utbildningen (certifierad sexberoende specialist utbildning). Han har arbetat med beroende sedan 1982, och uteslutande med sexberoende och anhörigtrauma sedan 2002. Han arbetar numera som personalhandledare, utbildningsledare, författare och föreläsare.

 • Utbildad i transaktionsanalys.

 • 3 seperata Gestaltterapi utbildningar (2 i USA och 1 i Sverige)

 • Beroendespecialist utbildning

 • Grundutbildning för att arbeta med sexberoende från Sexuel Recovery Institute i Los Angeles

 • Utbildad i behandling för sexberoende och anhörigtrauma vid IITAP i USA

EWA BYSTEDT

Ewa Bystedt.jpeg

Ewa - medgrundare och verksamhetsansvarig för DBK Sverige.
Ewa har arbetat med beroende i 30 år, företträdesvis med kvinno-och anhörigproblematik. Hon har varit med att utveckla behandlingsprogram för anhöriga och medberoende sedan 2004.
Innan dess drev hon under 15 år behandlingshem i egen regi för kvinnor med kemiskt beroende.

 • Högskole/universitetsutbildning (180p) inom beteendevetenskap och socialt arbete, Umeå universitet resp Mitthögskolan.

 • Utbildad beroendespecialist sedan 1991.

 • Diplomutbildningar innom sexberoende med Robert Weiss som numera är huvudlärare på Ittap, som är det ledande utbildningsinstitutet för sexberoende i USA.

 

 Personal Stockholm

Lotta Orwin

Ansvarig för anhörigbehandlingen DBK Stockholm.Specialiserad på anhörigtrauma och medberoende.

 • Beroendeterapeut med inriktning på anhörigproblematik. Tollare folkhögskola, 2014-2015.

 • CSS (certifierad sexberoendespecialist).

 • MBSR MindfulnessBaserad StressReduktion, på Center for Mindfulness Sweden. 2015-Utbildning för gruppledare

Tobias Lemmouh


Tobias arbetar på DBK med primärbehandling för sexberoende män i fas 1 och fas 2.

 • CSS (certifierad sexberoende specialist)

 • Erfarenhet av 12 stegsprogrammet (SAA, SLAA, ACA, RCA) sedan 2014

 • C-SAT candidate (certified sex addiction therapist) vid International Institute for Trauma and Addiction Professional, USA 

Lona Lemmouh


Lona arbetar på DBK Stockholm med anhöriga i fas 1

Hennes specialområden är anhörigtrauma, medberoende och sexuell anorexi.

 • CSS (certifierad sexberoende specialist)

 • Erfarenhet av 12 stegsprogrammet (Coda och RCA) sedan 2014

Jesper Pettersson

Jesper arbetar på DBK med primär och intensivbehandling för sexberoende män.

 • Utbildad beroendebehandlare och gestaltterapeut

 • CSS (certifierad sexberoende specialist)

 • C-SAT candidate (certified sex addiction therapist) vid International Institute for Trauma and Addiction Professional, USA

 • Erfarenhet av 12-stegs programmet

DBKs grundläggande behandlingsfilosofi är

 

• Alla människor har potential att avstå från destruktiva sexuella mönster
• Alla människor har potential att tillfriskna

 

På DBK arbetar terapeuter som är erfarna behandlare av just sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterat till sexberoende. Vi har alla en grundläggande utbildning i behandling av beroende, samt påbyggnadsutbildningar för att arbeta specifikt med sexberoende. Vi ägnar oss också åt kontinuerligt utbildning inom ramen för vår verksamhet.

Även om det i Sverige inte tidigare funnits metoder för behandling av sexberoende, har man i andra länder såsom USA, Kanada och England en lång historia (mer än 40 år) av metodik för behandling som man kunnat utveckla och evidensbasera. De behandlingsprogram vi arbetar utifrån bygger på den kunskap och metodik vi lärt oss i en specialistutbildning för sexberoende och anhörigtrauma från International Institute for Trauma and Addiction Professionals (www.iitap.com) i USA, och den mångåriga erfarenhet som utvecklats i det praktiska behandlingsarbetet på DBK.Vår s.k. uppgiftsbaserade behandlingsprogram är alltså evidentbaserat och godkänd av t.ex. American Psychiatric Association och American Society for Addiction Medicine. Vi är också medlemmar i ett nätverk av professionella behandlare som finns över hela världen. Behandlingsprogrammet har anpassats till svenska förhållanden.

Vi arbetar utifrån en behandlingsfilosofi som är inspirerad av tolvstegsprogrammet - som ursprungligen skapades av anonyma alkoholister – kombinerat med terapeutiska program som riktar sig specifikt mot behandling av olika typer av sexberoende, kärleksberoenden, anhörigtrauma och medberoende. Vår utgångspunkt är att behandling för sexberoende kräver en specifik kompetens utöver psykoterapeutisk behandling. Vi kombinerar sociokulturellt behandlingsarbete med individanpassat processarbete utifrån vår specifika kompetens av sexberoende, anhörigtrauma och medberoende. Det är viktigt för oss att poängtera att behandlingen på så sätt skiljer sig från mer allmänna psykoterapeutiska metoder eller strikta KBT-metoder.

Vi på DBK är inte psykologer eller psykiatriker, vi är behandlare av beroendesjukdomar med specialistkompetens i sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende.

Vi arbetar utifrån en behandlingsfilosofi som är inspirerad av tolvstegsprogrammet - som ursprungligen skapades av anonyma alkoholister – kombinerat med terapeutiska program som riktar sig specifikt mot behandling av olika typer av sexberoende, anhörigtrauma och medberoende.
— Erik Sundby - Grundare DBK
artiom-vallat-771684-unsplash.jpg