Utbildningar

Vi är glada att du visar ett intresse för denna utbildning och den träning som utbildningen innehåller. Om du påbörjar CSS-utbildningen kommer du att bli en del av ett växande nätverk av professionella terapeuter som arbetar med detta.

 
rawpixel-660721-unsplash.jpg

Syfte

Som utbildningsverksamhet är våra syften tvåfaldiga. Vår strävan är att sätta en professionell standard för utbildning och träning för behandling av sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende. Vårt certifieringsprogram är också utvecklad för att ge dig den mest aktuella formella kunskapen och informationen om sexberoende och anhörigtrauma. Standardisering och ständig uppdatering är grunden som vi vilar på.

element5-digital-352048-unsplash.jpg

Våra utbildningar

Sexberoendeperspektivet (klicka på länken) tillhandahåller seminarier och föreläsningar om sexberoende och anhörigtrauma för intressenter och allmänheten. Vi har även en utbildning för människor som önskar utveckla sin professionalism och arbeta som behandlare.

 CSS-utbildningen (klicka på länken)

CSS-utbildningen tillhandahåller specialiserad kunskap om sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende.

thought-catalog-217861-unsplash.jpg

Våra mål är

• Att främja professionell kunskap och träning i behandling av sexberoende, anhörigtrauma och medberoende.
• Att stödja kommunikation och samarbete bland privata terapeuter såväl som bland olika behandlingsverksamheter och organisationer.
• Att främja kommunikation bland ovannämnda för ömsesidigt stöd och professionella dialoger.
• Att tillhandahålla kontinuerliga utbildningsmöjligheter genom specifika utbildningsprogram och träning.
• Att implementera och ständigt utveckla behandlingsstrategier och förhållningssätt för beroendebehandling.
• Att standardisera professionell och ständigt uppdaterad metodik.